Pretraga

Nikola VranjkovicNikola Vranjkovic / Za ovde ili za poneti (2001)
 1. Kradljivci mladosti
 2. Sretanje
 3. Jerma
 4. Svako putuje za sebe
 5. Gusari
 6. Sve je pod kontrolom
 7. Bar na kratko
 8. Armatura II
 9. Mali pas
 10. Oboljenjce
 11. Nekropolis (na tri minuta)